ఓల్డ్ మ్యాన్ గెట్అప్లో రానా..?

రానా దగ్గిబాటి తన కొత్త చిత్రాలతో వైవిధ్యాలు సృష్టించినందుకు ప్రసిద్ది పొందిన ఈ చిత్రం మరోసారి తన తాజా చిత్రం ‘హాతి మేరే సాతి’ అనే తన బాలీవుడ్ చిత్రం కోసం ప్రభు సాలమన్ దర్శకత్వం వహించినది. ఈ చిత్రంలో, రానా దగ్గుబాటి ఒక పాత్రలో ఒక ముసలివానిగా కనిపిస్తాడు. ఈ పాత రూపం ఇంటర్నెట్లో కనిపించింది మరియు వైరల్ పోయింది. ఈ చలనచిత్రం చివరి చిత్రీకరణలో ఉంది. గుణశేఖర్ యొక్క పౌరాణిక నాటకం మరియు దర్శకుడు వేణు వూదుగుల యొక్క ‘విరాట్ పర్వం 1992’ రెండు తెలుగు చిత్రాలపై సంతకం చేసాడు.

Leave a Response