జబర్దస్త్ వినోద్ అసలు కోరిక…?

ఈ కార్యక్రమంలో ఈ పాత్ర చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది కాబట్టి జబర్దస్త్ వినోద్నికి పరిచయం లేదు.ఇది ఒక మగ వ్యక్తి అయినప్పటికీ, ప్రదర్శనలో అతను ఒక మహిళా గెటప్ లో సమర్పించబడ్డాడు. ఈ గెటప్తో, ఆమె ప్రఖ్యాతి పొందింది మరియు ప్రజల విభాగం యొక్క అధిక భాగం కూడా ఆమె అంగీకరించింది.
ఒక మీడియా ఛానల్తో ఇచ్చిన ఒక ముఖాముఖిలో, చంద్రతో తన పాత్ర వివిధ రూపాలను మరియు అతని కలయికను ఎలా తీసుకుంటుందో కళాకారుడు పంచుకున్నారు.అతను ఒక యాంకర్ గా మారాలని కోరుకున్నాడు కానీ విధి అతనిని ఒక కళాకారుడికి మార్చింది. జబర్దస్త్ కళాకారులకు ఎలా చేయాల్సి వస్తుందో అతను కొన్నిసార్లు వెల్లడించాడు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనకు సంబంధించిన ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన వెల్లడించింది.

Leave a Response