శ్రీకాకుళంలోని చిరంజీవి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్..?

కొన్ని రోజులు నుండి వార్తలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి శ్రీకాకుళంలోని చిరంజీవి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అనే పాఠశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టింది. చిరంజీవికి వారి అభిమానుల కారణంగా పాఠశాల పేరును రూపొందించినట్లు పాఠశాల నిర్వహణ వివరించింది. పాఠశాలకు సంబంధించిన చిరంజీవికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా ఇది వివరించింది. “చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ లేదా నాగబాబు పాఠశాలలకు ఏమీ లేదు, వారు కేవలం గౌరవ స్థాపకులు మరియు కార్యాలయ బేరర్లు మాత్రమే” అని స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యుల్లో ఒకరు పేర్కొన్నారు.ఆయన ఆర్థికంగా పేద పిల్లలు మరియు సమాజంలో సేవ చేయడానికి చిరంజీవి ఎల్లప్పుడూ ప్రేరణ పొందారని పేర్కొన్నారు.Image result for siranjivi

Leave a Response